Wasabi Game Store – Đơn vị Startup trẻ và năng động nhất trong lĩnh vực phát hành và phát triển Game Mobile của Việt Nam.

Được thành lập từ Tháng 04/2013, đối với chúng tôi, yêu cầu của Khách hàng là mệnh lệnh tối cao nhất. Mang tới những sản phẩm chất lượng, sự giải trí tốt nhất là niềm vui và sứ mệnh của mỗi Wasabian.